Zespół Placówek Oświatowych nr 1

ul. Kościuszki 23, 23-200 Kraśnik tel/fax 818252425    adres ePUAP: ZPO1Krasnik 

E-mail: zpo1@krasnik.eu

Przejdź do strony głównej

Piatek, 19 lipca 2024

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

1. Dotyczy sprawozdań za 2018 rok

2021-03-30

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finansówz dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budzetowych mających siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku sporzadzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Buuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Kraśnik.

Sprawozdanie do pobrania w załącznku.

Czytaj więcej o: 1. Dotyczy sprawozdań za 2018 rok

2. Dotyczy sprawozdań za 2019 rok

2021-03-30

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finansówz dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budzetowych mających siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku sporzadzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Buuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Kraśnik.

Sprawozdanie do pobrania w załącznku.

 

 
Czytaj więcej o: 2. Dotyczy sprawozdań za 2019 rok