Badanie potrzeb uczniów i Oświadczenie rodzica/opiekuna

WAŻNE:

  1. Badanie potrzeb uczniów klas IV-VII w zakresie konsultacji z nauczycielami od 1 czerwca 2020 r.
  2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego na konsultacje.