Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty
16 – 18 czerwca 2020 r.
Bardzo proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się
z obowiązującymi w roku szkolnym 2019/2020
zasadami przeprowadzania egzaminów.
Egzaminy będą odbywać się z zachowaniem wytycznych
CKE. MEN, GIS.
Przewodnicząca Zespołu Egzaminacyjnego

Krystyna Krotkiewicz