Rozlicz się z biblioteką szkolną przed wakacjami !

Zwrot książek/podręczników do biblioteki szkolnej

                                                                                            Uczniowie i Rodzice !


1. Terminy zwracania wypożyczonych książek/podręczników:

15.06, 19.06, 22.06, 23.06.2020 r. w godzinach 9.00 - 13.00

2. Książki, zapakowane w foliową torbę i podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, zostawiamy w pudełkach w przedsionku szkoły.

                                                                               Uwaga !
Książki należy wkładać w odpowiednie pudełko oznaczone symbolem klasy i taką datą, jaka jest wyznaczona do oddawania książek.
3. Osoba dokonująca zwrotu książek/podręczników musi być w maseczce i rękawiczkach.
4. O zwrocie podręczników i książek uczniowie zostaną dodatkowo poinformowani za pomocą dziennika elektronicznego.

Przed oddaniem podręczniki przygotowujemy w następujący sposób:

- zdejmujemy okładki,
- wycieramy gumką wszystkie podkreślenia,
- wyjmujemy z książek znaczniki i swoje kartki z notatkami.


            Pamiętaj o włożeniu płyty do podręcznika z języka angielskiego !

Nie oddajemy ćwiczeń, zeszytów lekturowych ani podręcznika do religii.
                                        

                                                          Harmonogram:

Klasy 2a, 2b, 3a, 3b – 15.06.2020 (poniedziałek) godz. 9.00 – 13.00

Klasy 8a, 8b, 1a, 1b  – 19.06.2020 (piątek)  - godz. 9.00 – 13.00

Klasy 7a, 7b, 6a, 6b – 22.06.2020 (poniedziałek) – godz. 9.00 – 13.00

Klasy 6c, 5a, 5b, 4a – 23.2020 (wtorek) godz. 9.00 – 13.00

                                                                                                                  

                                                                                                                                            Teresa Skorupa