Zasady zachowania w bibliotece szkolnej w okresie pandemii COVID-19

  1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30.
  2. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Zaleca się założenie maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos.
  3. Nauczyciel bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).
  4. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.
  5. Uczniowie nie mogą samodzielnie korzystać ze zbiorów biblioteki. Książki z półek zdejmuje nauczyciel bibliotekarz.
  6. Czytelnicy zwracający książki odkładają je do pojemnika opisanego „Zwrot książek”.
  7. Książki po zdjęciu z ewidencji odkładane są do opisanego datą pojemnika, gdzie przez 2 dni poddawane są tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym czytelnikom.
  8. Uczniowie nie mogą korzystać z komputerów w bibliotece szkolnej.
  9. Przynajmniej raz na godzinę odbywa się wietrzenie pomieszczeń bibliotecznych oraz dezynfekcja powierzchni (klamki, blaty).