Drodzy Rodzice

Jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 792 zł, rodzice mogą ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  o bezpłatne obiady dla dzieci w stołówce szkolnej. Zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków do MOPS-u.