Wybory Samorządu Uczniowskiego

W środę 30 września 2020 r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Spośród wszystkich chętnych do pracy w SU, wybrano 10 uczniów. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono zarząd SU, w składzie:  Martyna Wilk – przewodnicząca, Weronika Gozdalska – z-ca przewodniczącej, Julia Oszust - skarbnik. Opiekunem wspierającym pracę Samorządu Uczniowskiego została: Pani Iwona Ptaszek.

Gratulujemy przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego!!!

Życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.