Wędrówka śladami Hobbita

    

       Na lekcji języka polskiego uczniowie klasy VIb mogli wykazać się zdolnościami plastyczno-technicznymi. Ich zadaniem było przedstawienie mapy wędrówki Hobbita, które związane było z aktualnie omawianą lekturą.

    Uczniowie wykonywali pracę w kilkuosobowych grupach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Każdy zespół wykazał się dużą pomysłowością. Na wszystkich pracach można odnaleźć nie tylko trasę wyprawy Hobbita i jego współtowarzyszy, ale także elementy ukształtowania terenu tj.: groty, rzeki, góry, lasy oraz elementy przyrody np. opadające jesienne liście. Obserwując każda z wykonywanych prac można choć na chwilę przenieść się do świata fantazji i spotkać goblina, elfa, trola, a nawet smoka .

   W efekcie końcowym trudno było wybrać najlepszą pracę. Wszyscy zasłużyli na nagrodę w postaci dobrej oceny. Bardzo lubimy takie lekcje. Praca w grupach nam sprawia przyjemność, a nauczycielowi pozwala sprawdzić wiedzę o lekturze w nieco inny sposób niż odpowiedź przy tablicy.