Życzymy Wam...

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość

oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was

pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kraśniku