Rekrutacja 2021-2022 dla dzieci z obwodu szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1
w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku

 

Drodzy rodzice!

Od dnia 15 lutego 2021 roku
rozpoczynają się zapisy 

dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

 

Kwestionariusz zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły dostępny jest na stronie  http://zpo1krasnik.szkolnastrona.pl/sp/ w zakładce rekrutacja lub w sekretariacie zespołu.

 

 

Wypełnione zgłoszenia można dostarczyć do sekretariatu zespołu od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 -15.00, wrzucić do skrzynki pocztowej na budynku placówki lub elektronicznie poprzez wysłanie dokumentów na adres zpo1krasnik@platon.man.lublin.pl