Plan pracy wychowawców świetlicy szkolnej

Od dnia 23.03.2021 roku  w związku z pandemią covid-19,  świetlica prowadzi zajęcia zdalnego nauczania. Od poniedziałku do piątku prowadzone są zdalne zajęcia świetlicowe (według godzin pracy wychowawców świetlicy). Dodatkowo zajęcia codziennie prowadzone są za pomocą platformy Microsoft Teams ( korespondencja), oraz stronę internetową świetlicy. 

Agnieszka Dąbrowska Gr. I  (klasy: 1a, 2a) 

Małgorzata Gałkowska Gr. II (klasy: 2b,3a) 

Grzegorz Kowalczuk Gr. III (klasa 1b)

Anna Gaj Gr. IV (klasy: 3b, 4a,4b)