„Każdy chwat sprząta świat".

       

           We wrześniu bieżącego roku Nasza Szkoła  po raz kolejny przystąpiła do organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku akcji o charakterze ekologicznym: „Każdy chwat sprząta świat".

Sprzątaliśmy okolice naszej szkoły, zbieraliśmy makulaturę, odbyły się konkursy: plastyczny, literacki, robotów wykonanych z surowców wtórnych.

W klasach odbyły się zajęcia poświęcone tematyce ekologicznej. Dzieci nabywały świadomość konieczności ochrony otaczającego nas świata. Wysiłki nasze zostały dostrzeżone i nagrodzone. Zajęliśmy trzecie miejsce wśród szkół podstawowych z całego powiatu. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do akcji i są współautorami naszego sukcesu.

Koordynator: Jarosław Nieradko