Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka oraz funkcjonowania Świetlicy SP Nr1 w Kraśniku na czas pandemii COVID-19