Aktualności/Wydarzenia/Ogłoszenia

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy będą wręczane za pośrednictwem wychowawców klas. 

Wypełnione karty należy dostarczyć nie później niż do 04.09.2020 roku za pośrenictwem wychowawców klas lub umieszczając je w skrzynce podawczej , umieszczonej przy wejściu głównym szkoły.

Dzieci odbierane są ze świetlicy po uprzednim kontakcie telefonicznym z wychowawcą świetlicy  tel:   723 975 323

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021
obowiązujące od 28 września 2020 roku    6.30- 16.30

 

 

 

 

 

 

Artykuły