Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr Krystyna Krotkiewicz

 

Wicedyrektor szkoły

mgr Anna Mazur-Boryca