Nasze prace plastyczne do Ogólnoposkiego Konkursu "Społeczna Krucjata Miłości"

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny "Społeczna Krucjata Miłości" został zorganizowany przez SPnr 50 w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie "CivitasCristiana" w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz DDK "Węglin" w Lublinie. Nasi uczniowie postanowili wziąć udział w w/wkonkursie.